محصولات › پارکت لمینیت › پارکت لمینت آمازون 

پارکت لمینت آمازون

پارکت لمینت آمازون
سطح DEEP EMBOSSED با برجستگی EIR، لبه های U PRESS و بسیار طبیعی و زنده که حس راه رفتن بر روی چوب جنگلی را به خوبی احساس کنید.

لبه های V GROOVE

ابعاد: ۱۶۸mm * ۱۲۱۵mm

ضخامت: ۸.۳MM

ضریب سایش: AC۴


پارکت لمینیت › پارکت لمینت آمازون

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر
بازگشت به پارکت لمینیت