محصولات › پارکت لمینیت 

پارکت لمینیت

پارکت لمینت تیمبرلند


ضخامت : کلیه پارکت لمینتهای برند تیمبرلند با ضخامت ۸.۳ میلی متر می باشد.

کلیک : Double clic (دابل کلیک) و Uniclic (یونی کلیک )

ضریب سایش :Class AC۳ وClass AC

موارد استفاده : اماکن مسکونی ، اداری 

 

انواع پارکت لمینیت