لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › پارکت لمینت اینفینیتی 

پارکت لمینت اینفینیتی

طرح های الواری بسیار ساده وشیک
 
درصد سایش:AC۳
ابعاد تایل:  ۱۲۰۴ * ۱۹۱ میلی متر
ضخامت  ۸/۳ میلی متر
نوع قفل:
تنوع بیش از ۸ رنگ
قیمت اقتصادی

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-311

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-312

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-313

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-314

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-315

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-316

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-317

 • برند : تیمبرلند
 • مدل : اینفینیتی N-318