لینوم فلکس

اخبار

1396/07/02

تغییر ساعت خروجی بار به ساعت 15:00

h2011520132424-17295-kritik-gorusme-saat-de.jpg
✅ به اطلاع تمامی همکاران تیمبرلندی عزیز در شهر تهران می رساند  از امروز ارسال بار غیر رایگان محاسبه خواهد شد و خروجی بار صرفا در ساعت 15 صورت خواهد گرفت.