دوربین مخفی

۱۱ مهر ۱۳۹۷
ساعت حوالی 2 بعد ظهر یک روز پرتنش و پرکار دپارتمان تبلیغات در اتاق فکر خود در روز قبل به ایده جذابی رسیده بود راه اندازی سرویس دوربین مخفی، ایده ای که برند های بزرگ دنیا برای مطرح کردن هنجارهای اجتماعی و معضلات جامعه از آن برای برند سازی خود استفاده میکنند . پاکزادیان و علی اکبر متفق القول به این نتیجه رسیدند که برای ایجاد دوربین مخفی به علت محدودیت های بسیار، می بایست با امکاناتی که در اختیار دارند یک سوژه اجتماعی را مورد تحلیل قرار دهند ساعت داشت از 3 هم عبور می کرد جرقه ای باعث یک ایده برای اولین دوربین مخفی تیمبرلند در صنف تزیینات شد. پاکزادیان معتقد است که تمام اولین ها را برای اولین بار است که در صنف تزیینات در برند تیمبرلند مشاهده می کنیم او میگوید عزم آن دارد  rebranding را برای این برند طی مدت 4 ماه در بستر video marketing ایجاد نماید. 
به شما توصیه میکنم برای مشاهده اولین دوربین مخفی صنف تزیینات که این هم به همت تیمبرلند ترتیب داده شده است به صفحه اجتماعی اینستاگرام لینوم فلکس مراجعه کنید و این ویدیو جذاب را از دست ندهید .