محصولات › پارکت لمینیت › کلاسیک 

Classic 101 

مشخصات:


درصد سایش:AC4

ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

ضخامت  8/3 میلی متر