شرکت لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کلاسیک 

Classic 103 

مشخصات:


درصد سایش:AC۴

ابعاد تایل:  ۱۲۱۵ * ۱۹۵ میلی متر

ضخامت  ۸/۳ میلی متر