لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › ابزار 

قرنیز 

مشخصات:

جنس: HDF
سایز: ۷، ۸، ۹ سانتی متر