لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › ابزار 

قرنیز 

مشخصات:

جنس: HDF
سایز: 7، 8، 9 سانتی متر