قرنیز 

مشخصات:


جنس: HDF
سایز: 7، 8، 9 سانتی متر