محصولات › پارکت لمینیت › کرنوود 

Kronowood 204 

مشخصات:


درصد سایش:AC3

ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

ضخامت  8/3 میلی متر