لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › پارکت لمینت آمازون 

Amazon 611 

مشخصات:

درصد سایش:AC۴
ابعاد تایل:  ۱۲۱۵ * ۱۶۸ میلی متر
ضخامت  ۸/۳ میلی متر