لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › پارکت لمینت آمازون 

Amazon 617 

مشخصات:

درصد سایش:AC4
ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر
ضخامت  8/3 میلی متر