لینوم فلکس

حراج کاغذ دیواری 

این صفحه حراج کاغذ دیواری است و می توان کاغذ دیواری با کیفیت و همچنین کاغذ دیواری ارزان خرید کرد. قیمت کاغذ دیواری در حالت عادی بسیار بالاتر است و این آفر بسیار خوبی است برای سازندگان و پروژه ها و حتی مصرف کننده نهایی تا بتوانند از این outlet استفاده کنند. 
هر 10 روز آفرهای جدید کاغذ دیواری اعلام می شود.
توجه: موجودی کاغذ دیواری های این صفحه محدود است و پس از خرید اولین نفر، امکان ارائه به نفرات بعدی وجود ندارد.


سفارش از طریق:
22829342 (در ساعات کاری) 
09120137122 (کارشناس فروش در ساعات کاری و غیر کاری) 
واتسپ: 09120137122
تلگرام:  09120137122
حراج کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی، کاغذ دیواری ساده کد 91035  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )

حراج کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ، کاغذ دیواری ساده کد 78829  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )

حراج کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ، کاغذ دیواری ساده کد 78826  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )

حراج کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی، کاغذ دیواری ساده کد 65361  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )
حراج کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ، کاغذ دیواری کودک کد 71615  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )
حراج کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی، کاغذ دیواری ساده کد 1052  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )
حراج کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی، کاغذ دیواری ساده کد 1016  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )

حراج کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ، کاغذ دیواری ساده کد 15211  تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )

حراج کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ، کاغذ دیواری طرح کودک کد 71620 تنها با قیمت رولی 80.000 تومان ( قیمت قبل از حراج رولی 250.000 تومان )